Kiből lehet jógaoktató?

32

Kép forrása: innen

Ismerősöm meséli, hogy a jóga egyik új, hazánkban még nem túl elterjedt ágával ismerkedik éppen. Kedvet kapott az oktatásához is, de a stúdióban, ahol az órákat tartják, mindjárt a tanfolyam elején arról tájékoztatták a résztvevőket, hogy jógaoktatóként szabályosan csak akkor dolgozhat, ha rendelkezik valamilyen sportirányú képesítéssel. Ő utánanézett, és egy jógaszövetség honlapján ezzel ellentétes információkat talált. Kinek higgyen? Kell-e szakkézettség a jógaoktatáshoz, vagy sem?

Az ismerősöm példája nem egyedi, sokan járnak hasonló cipőben, nemcsak a jóga, hanem egyéb más mozgásformák tekintetében is. Hogy néhányat említsek: Zumba, Kangoo, Spinning, Gymstick és így tovább. Mi a közös a felsoroltakban? Hogy valamennyi mozgásforma jogvédett irányzat, csak az használhatja a nevet, aki az adott irányzat saját képzését elvégzi. Ezek között van olyan, amelyik elvégzésének, az oklevél kiadásának nincs semmilyen előfeltétele, más tanfolyamoknál előírják a jelentkezés, vagy a vizsga, vagy a tanúsítvány kiadásának előfeltételeként a sport szakirányú végzettséget (pl. a Kangoo tanfolyami tájékoztatójában ezt olvashatjuk: a vizsga előfeltétele  a 2 vagy 4 éves aerobic szakedzői végzettség, vagy 1 éves sportoktató vagy aerobic oktató végzettség). Azt gondolhatnánk, hogy ahol nem szerepel az előírások között semmilyen hasonló feltétel, ott a tanfolyam elvégzésével máris felcsaphatunk, mondjuk, zumbaoktatónak. Holott nem ennyire egyszerű a történet.

Ugyancsak közös még a felsorolt tanfolyamokban, hogy egyik sem nyújt önmagában szakképzettséget, államilag elismert, munkavállalásra jogosító képesítést. Végezhetőek hobbiból, önképzési célból (amennyiben nem támasztanak feltételeket az előképzettségre vonatkozóan, illetve amennyiben annak megfelelünk), vagy képesítéssel bíró szakemberek számára továbbképzési célból, hogy egy újabb területen vállalhassanak vele munkát.

Nem kifejezettem felnőttképzési szakértői kérdés, de ismerősöm kérésére körüljártam a témát, és ha már utánanéztem, meg is osztom az érdeklődőkkel a pontos hivatkozásokat, indoklásokat.

Sport vagy mentális gyakorlat…? Forrás: innen

Létezik  Magyarországon egy jogszabály, egészen pontosan a 2054/2013. (XII. 31.) Kormányhatározat, amelynek 1. sz. melléklete tartalmazza azon tevékenységek, munkakörök szakterületek szerinti felsorolását, amelyek végzéséhez, betöltéséhez jogszabály képesítési követelményeket határoz meg. Ebben a mellékletben szerepel egyebek mellett az egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetése, mint olyan tevékenység, amely csak megfelelő képesítéssel végezhető.

Ismerősömet ezzel a jogszabállyal nem sikerült meggyőznöm, szerinte a jóga nem tartozik az egészségmegőrző és sportfoglalkozások, edzésprogramok körébe, számára a jóga ugyanis inkább szellemi gyakorlatokat jelent, vagy ahogyan ő fogalmazott, “egyfajta spirituális tevékenység”. “Nice try”, ahogy mondani szokás, csakhogy a jógatanfolyam mint olyan (pontosan így: jógatanfolyam, minden megkülönböztetés nélkül) szerepel a TEÁOR-ban, azaz a gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendszerében, méghozzá a Sport- és szabadidős képzés címszó alatt, 8551-es TEÁOR-számmal. A szakágazat pontos leírása a következő: “Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Az ebbe az osztályba tartozó képzés formálisan megszervezett.” Tisztáztuk tehát, hogy a jógaoktatás a sportképzések körébe tartozik.

Screen Shot 04-04-17 at 02.51 PM

A látszat ellenére ez is sport… Forrás: innen

A fentebb már említett Kormányhatározat alapján a 157/2004. (V. 18.) Kormányrendeletben kell keresnünk azokat a szakképesítéseket, amelyek feljogosítanak valakit a sportképzések vezetésére, ezek pedig az alábbiak:

sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), orientális táncoktató (r), személyi edző (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); fitness-wellness asszisztens (k), sportszervező, -menedzser (k), szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), sportszervező (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f)

Fentiek alapján számomra egyértelmű a kérdésre a válasz: ahhoz, hogy valaki egy jógaoktatói (illetve hasonlóképpen Zumba-, Kangoo-, Gymstick-, Spinning-oktatói stb.) tanfolyam elvégzését követően oktathassa az adott speciális mozgásformát, a fentebb felsorolt szakképesítések valamelyikével kell rendelkeznie.

Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az oktatáshoz szakképesítéssel kell rendelkezni? Azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány igénylésekor az Okmányirodában el fogják kérni a szakképesítést igazoló dokumentumot (OKJ-s bizonyítványt, főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettségről szóló oklevelet). Ha valaki nem egyéni vállalkozóként, hanem cégként vagy egyéb szervezetként (pl. kft., egyesület) indítana ilyen tevékenységet, akkor a NAV felé fog kelleni igazolnia, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat, megbízottat foglalkoztat. Ha pedig munkavállalóként helyezkedne el valaki ilyen munkakörben, vagy megbízási szerződéssel vállalná el a feladatot, akkor a foglalkoztatójának szintén le kell adnia a NAV-hoz a szakképesítést igazoló dokumentumait. Egyéb legális módját jómagam nem ismerem a pénzkeresetnek.

Nem árt az anatómia és egyéb szakmai ismeretek...

Nem árt az anatómia és egyéb szakmai ismeretek… Forrás: innen

Eddig tartottak a jogszabályok, és végül hadd tegyek mindehhez hozzá egy másfajta érvet is. Sportot, különböző mozgásformákat oktatni, edzőként tevékenykedni nagyon szép hivatás, ám egyben hatalmas felelősség is: más emberek testi épsége, egészsége, szélsőséges esetben akár mozgás- és munkaképessége, megélhetése is múlik az oktatón, az edzőn, tréneren, coachon, nevezzük bárhogyan. Elég akár csak egy, az anatómiai ismeretek hiányából eredő rossz mozdulat, hogy sérülés következzen be, de a szakszerűtlenül, huzamosabb ideig gyakoroltatott mozdulatok tartós deformitásokat, sérüléseket is okozhatnak. Gyógytornász és korrektív tréner ismerősök ilyen esetekre mondják nem csekély iróniával: “Ha nálunk akartok páciensként kikötni, akkor hajrá, válasszátok a felkészületlen edzőket, oktatókat!”

Címkék: > > > > > > > > > >

Vélemény, hozzászólás?